NASK test nhanh covid-19 cho nhân viên.
2021.11.23

NASK thực hiện test nhanh hàng tuần cho nhân viên để đảm bảo công tác phòng chống sự lây nhiễm COVID-19 cũng như để chứng minh sự an toàn của chúng tôi đối với khách hàng và các đại lý.

 
 

Công ty NASK sẽ luôn tuân thủ quy định 5K của chính phủ Việt Nam và cung cấp các dịch vụ giúp bạn yên tâm.
 
 

Chat hỗ trợ
Chat ngay